วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 13

วันที่ 30 กันยายน 2553อาจารย์ห้นักศึกษาทุกคนนำกระดาษลังมา ให้นักศึกษาแต่ล่ะคนทำป้ายนิเทศในหน่วยต่างๆ ที่เราชอบ

อาจารย์ก็ได้นำอุปกรณ์ต่างๆ มาให้นักศึกษาทำผลงาน ... หน่วยเรื่องรถ

ครั้งที่ 12

วันที่ 29 กันยายน 2553
อาจารย์ให้ส่งแป้งโดว์พร้อมอุปกรณ์การเล่น และก็สรุปเรื่องสื่อประโยชน์

ครั้งที่ 11

วันที่ 16 กันยายน 2553


อาจารย์ให้นักศึกษาทำแป้งโดว์ ทำเป็นกลุ่ม

และก็ลงมือทำกันอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นว่าจะออกมายังไง

ครั้งที่ 10

วันที่ 9 กันยายน 2553

อาจารย์ให้ส่งงาน pop up พอส่งงานเสร็จ
อาจารย์ก็ให้นักศึกษาสอบ สอบข้อเขียนด้วยผลงาน pop upครั้งที่ 9

วันที่ 2 กันยายน 2553

อาจารย์ให้นักศึกษาที่เรียนกลุ่มเรียน 101 และ 102 มาเรียนร่วมกัน ที่ใต้ตึกคณะเพื่อพูดถึงเรื่องงานที่นักศึกษาทำมาส่ง และตรวจดูว่านักศึกษาทำเสร็จเยอะไหม และอันไหนที่ยังทำไม่เสร็จให้ทำมาส่งในครั้งต่อไปและหลังจากนั้น อาจารย์ก็พาขึ้นชั้นเรียนเพื่อไปเล่นเกมส์การศึกษาที่อาจารย์นำมาให้นักศึกษาลองเล่น และได้อธิบายการเล่น สร้างความสนุกสนานให้แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก
ผลงานสื่อ...

ครั้งที่ 8

วันที่ 19 สิงหาคม 2553

อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องการไปอบรมใน วันที่ 7 สิงหาคม 2553 และก็ให้คนที่ไม่ได้มาในวันที่อบรมมาลงชื่อ พร้อมถามเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มา จากนั้นอาจารย์ก็ได้ตรวจดูงานของนักศึกษา แล้วก็สั่งงานใหม่เพิ่ม คือ pop up ต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 7 เกมส์การศึกษา


บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 7 ประจำวัน ฟฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2553วันนี้ก็ไม่ค่อยได้เรียนสักเท่าไหร่ เพราะอาจารย์ไม่ค่อยว่างต้องออกไปประชุมงานเรื่องการเข้าค่าย และอาจารย์ก็ได้สั่งงานเกี่ยวกับเกมส์การศึกษา โดยให้นักศึกษาคิดเกมส์การศึกษามาคนล่ะ 1 เกมส์ โดยมีตัวอย่างจากใบงานที่แจกให้ดู และต้องส่งภายในวันเสาร์นี้ เพราะอาจารย์จะเข้ามาตรวจ
เกมส์การศึกษาของดิฉัน คือ
- เกมส์จับคู่ ตัวอักษรย่อ กับ สัตว์หรือสิ่งของที่เห็น